Opłaty i druki

Wysokość opłat za licencje na podstawie uchwały Zarządu MZJ nr 3/10/2022 z dnia 18 października 2022 .
Wysokość składek członkowskich dla klubów na podstawie uchwały WZ MZJ z dnia 5 czerwca 2018.
Wysokość opłat dotyczących egzaminów OJK na podstawie uchwał Zarządu MZJ nr 3/10/2023 i 4/10/2023 z dnia 9 października 2023.


REGULAMIN REJESTRACJI i LICENCJONOWANIA
w sezonie jeździeckim 2024 oraz obowiązujące stawki opłat na rzecz MZJ za prawo startu na zawodach regionalnych

L.p Rodzaj opłaty Kwota Uwagi:
1 Roczna składka członkowska Klubu Jeździeckiego 300,00 PLN 600,00 PLN 900,00 PLN Opłata musi być wniesiona przed opłatami za licencje zawodników, wysokość opłaty uzależniona jest od liczby delegatów na WZ MZJ: 1 delegat (0-5 zawodników) – 300zł, 2 delegatów (6-20 zawodników) – 600zł, 3 delegatów (21 i więcej zawodników) - 900zł. Lista klubów z podziałem na ilość delegatów w zakładce Kluby.
2 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych w dyscyplinie skoki przez przeszkody 100,00 PLN licencja roczna zawodnik w konkurencjach A, C, D, F 50% stawki w skokach (przy wykupieniu licencji na więcej dyscyplin w tym skoki obowiązuje opłata jak za licencję skokową)
3 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca bez przynależności klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych w dyscyplinie skoki przez przeszkody 500,00 PLN licencja roczna zawodnik w konkurencjach A, C, D, F 50% stawki w skokach (przy wykupieniu licencji na więcej dyscyplin w tym skoki obowiązuje opłata jak za licencję skokową)
4 Licencja roczna zawodnika - MŁODZIKA należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 0,00 PLN
5 Licencja roczna zawodnika-juniora i juniora młodszego należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 60,00 PLN licencja roczna zawodnik w konkurencjach A, C, D, F 50% stawki w skokach (przy wykupieniu licencji na więcej dyscyplin w tym skoki obowiązuje opłata jak za licencję skokową)
6 Licencja roczna zawodnika-juniora bez przynależności Klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych w dyscyplinie skoki przez przeszkody 300,00 PLN licencja roczna zawodnik w konkurencjach A, C, D, F 50% stawki w skokach (przy wykupieniu licencji na więcej dyscyplin w tym skoki obowiązuje opłata jak za licencję skokową)
7 Licencja roczna zawodnika - juniora młodszego i młodzika bez przynależności Klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 210,00 PLN licencja roczna zawodnik w konkurencjach A, C, D, F 50% stawki w skokach (przy wykupieniu licencji na więcej dyscyplin w tym skoki obowiązuje opłata jak za licencję skokową)
8 Licencja roczna konia/kuca upoważniająca do startu w zawodach regionalnych 100,00 PLN dla koni powyżej 20rż - licencja bezpłatna!
9 Licencja jednorazowa konia 50,00 PLN Potwierdzenie zakupu licencji w sklepie MZJ lub u Organizatora wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu należy okazać Sędziemu Głównemu przed startem. Licencja dotyczy koni stanowiących własność obywateli Polski.
10 Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla zawodnika zagranicznego 50,00 PLN Potwierdzenie zakupu licencji w sklepie MZJ lub u Organizatora wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz pisemną zgodę właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika. należy okazać Sędziemu Głównemu przed startem.
11 Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla konia zagranicznego 50,00 PLN Potwierdzenie zakupu licencji w sklepie MZJ lub u Organizatora wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz pisemną zgodę właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika. należy okazać Sędziemu Głównemu przed startem
12 Licencja EXPRESS zawodnika lub konia +100% ceny podstawowej za daną licencję W przypadku podstawowej stawki opłaty wynoszącej 0zł opłata za licencję express wynosi 100zł. Licencja EXPRESS jest wystawiana w ciągu 48h od wpłynięcia kompletu prawidłowych dokumentów wraz z potwierdzeniem przelewu za licencję podstawową i opłaty za licencje express. Warunkiem wystawienia licencji przed zawodami jest wpłynięcie dokumentów nie później niż do godz. 18:00 na 2 dni przed zawodami.
13 Zmiana barw klubowych w trakcie sezonu opłata wysokości odpowiadającej wartości nowej licencji wykupowanej przez tego zawodnika
14 Wpis do kalendarza MZJ 100,00 PLN / 50,00 PLN / 0,00 PLN • Opłata za wpis do kalendarza zawodów w konkurencji skoki przez przeszkody: 100 zł • Opłata za wpis do kalendarza zawodów w konkurencjach Ujeżdżenie, WKKW: 50 zł • Pozostałe konkurencje: 0 zł
15 Zmiana terminu zawodów przez organizatora 100,00 PLN Dotyczy zmiany po upływie daty zgłaszania zawodów do Kalendarza Imprez MZJ przewidzianej w Warunkach zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ
16 Brak przesłania propozycji zawodów do 14 dni przed rozpoczęciem zawodów 150,00 PLN
17 Odwołanie zawodów przez organizatora 500,00 PLN Odwołanie zawodów wymaga zgłoszenia do MZJ w terminie na 7 dni przed imprezą i opłaty 500 zł
18 Brak rozegrania zawodów przez organizatora 800,00 PLN Brak rozegrania zawodów zgłoszonych do kalendarza i niezgłoszenie odwołania zawodów do MZJ w terminie podlega opłacie 800 zł.
19 Brak przesłania wyników zawodów przez organizatora w przewidzianym terminie 100,00 PLN Opłata dla organizatora za nie przesłanie wyników zawodów lub przesłanie wyników niekompletnych
20 Odwołanie zawodów rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Małopolski) 1000, 00 PLN Opłata dla organizatora za odwołanie Mistrzostw w terminie krótszym niż 60 dni przed zgłoszonym terminem
21 Opłata za wizytacje klubów niezrzeszonych w MZJ zgłaszających się po raz pierwszy do organizacji egzaminów na odznaki OJK 350,00 PLN Opłata na podstawie uchwały Zarządu MZJ nr 3/10/2023 z dnia 9 października 2023
22 Opłata za zgłoszenie egzaminu OJK po terminie 100,00 PLN Opłata za zgłoszenie w terminie krótszym niż 30 dni od daty egzaminu OJK. Opłata na podstawie uchwały Zarządu MZJ nr 4/10/2023 z dnia 9 października 2023

* Klub zrzeszony w MZJ - klub posiadający aktualną licencję regionalną klubu wykupioną w MZJ.

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków ręcznie lub na komputerze.
Wypełnione wnioski należy podpisać ręcznie i opatrzyć pieczątką w miejscu do tego wskazanym.
Wniosek należy wysłać w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres e-mail malwzj@gmail.com

Wniosek Kon Wniosek O Zmianę Barw Klubowych 2024 WNIOSEK KLUB 2024 WNIOSEK KLUB 2024 (1)