Marta Ginda - Przewodnicząca WKE

WKE MZJ

1. Krzysztof Koziarowski

2. Jacek Sas-Wisłocki

3. Barbara Niemczewska

4. Łukasz Wituchowski

5. Jacek Wodyński

6. Maciej Bigaj

7. Emilia Bożańska

8. Małgorzata Kram

9. Renata Kurleto

10. Danuta Lusina

11. Joanna Mandecka-Turczyńska

12. Karolina Pindur-Antosz

13. Mariola Pisarska

14. Mikołaj Rey

15. Anna Schoen - Pyrek

16. Agnieszka Wasilewska

17. Barbara Zięba-KozakWojewódzki Koordynator ds. Szkolenia Jeździeckiego: Marta Polaczek-Bigaj
kontakt: marta.polaczek.bigaj@interia.pl

Kontakt z Przewodniczącą WKE
Marta Ginda: martagin@kki.pl