Odznaka Jeżdżę Konno - dla orgzanizatorów

Od 1.01.2022 uległ zmianie system odznak - dodano obowiązkową odznakę Jeżdżę Konno, która poprzedza odznakę brązową. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez PZJ, która powinna w łatwy sposób przedstawić wprowadzone zmiany oraz dokumenty konieczne do przeprowadzenia egzaminu na odznakę Jeżdżę Konną (plik poniżej).
  
Ze względu na podzielenie obowiązków między PZJ i WZJ-tami przedstawiamy schemat działania w przypadku odznaki Jeżdżę Konno:
1. zgłoszenie egzaminu w terminie 4tyg od planowanego egzaminu - zgłoszenie na załączonym druku zgłoszeniowym na adres Koordynatora ds Szkolenia Jeździeckiego MZJ Marty Polaczek-Bigaj (marta.polaczek.bigaj@interia.pl) oraz DW malwzj@gmail.com. Wpisując skład komisji należy sprawdzić czy proponowane osoby są na liście Szkoleniowców z aktualną licencją PZJ.
2. Po otrzymaniu zgody od koordynatora należy zgłosić do biura MZJ drogą mailową zapotrzebowanie na legitymacje i odznaki - koszt 50zł/szt oraz formę wysyłki (paczkomat lub kurier)
3. MZJ wysyła fakturę do opłaty za zamówione odznaki i przesyłkę
4. po opłaceniu faktury odznaki zostają wysłane na wskazany adres
5. po odebraniu paczki należy podpisać i przesłać skan "Protokołu odbioru odznak" na adres malwzj@gmail.com
6. Zasady przeprowadzenia odznaki są ujęte w Regulaminie odznak
7. Protokół zbiorczy (plik w załączeniu) należy wypełnić czytelnie i skan przesłać na adres MZJ (malwzj@gmail.com) do 7 dni od przeprowadzonego egzaminu
8. Oryginały dokumentów (protokół zbiorczy egzaminu na Odznakę Jeżdżę Konno) należy wysłać pocztą tradycyjną do archiwum MZJ (30-148 Kraków, ul. Lindego 1C)
  
Organizacja egzaminu w ośrodku nie będącym Członkiem MZJ i nie posiadającym Certyfikacji PZJ:
Kluby i ośrodki, które nie są zrzeszone w MZJ, a chciały by zorganizować na swoim terenie Egzamin na Odznakę Jeżdżę Konno muszą najpierw uzyskać zgodę Koordynatora MZJ na organizację Egzaminów na Odznaki Jeżdżę Konno, a dopiero później składać wniosek o przeprowadzenie egzaminu.
W celu uzyskania zgody należy wypełnić druk "opis ośrodka bez certyfikatu OJK 2022" i przesłać wraz z załącznikami na adres Koordynatora ds Szkolenia Jeździeckiego MZJ Marty Polaczek-Bigaj (marta.polaczek.bigaj@interia.pl
   
   
Odznaki Zgloszenie Egzaminu Opis Ośrodka Bez Certyfikatu OJK 2022 Protokol Zbiorczy Odznaki Jezdze Konno Regulamin Odznak PZJ 2024

    

Materiały dla uczestników i organizatorów dot. przebiegu Egzaminu na Odznakę Jeżdżę Konno

Jezdze Konno Opieka Stajenna Karta Oceny Egzaminu Na Odznake Jezdze Konno DO DRUKU