Odznaka Jeżdżę Konno - dla orgzanizatorów

Od 1.01.2022 uległ zmianie system odznak - dodano obowiązkową odznakę Jeżdżę Konno, która poprzedza odznakę brązową. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez PZJ, która powinna w łatwy sposób przedstawić wprowadzone zmiany oraz dokumenty konieczne do przeprowadzenia egzaminu na odznakę Jeżdżę Konną (plik poniżej).
  
Ze względu na podzielenie obowiązków między PZJ i WZJ-tami przedstawiamy schemat działania w przypadku odznaki Jeżdżę Konno:
1. zgłoszenie egzaminu w terminie 4tyg od planowanego egzaminu - zgłoszenie na załączonym druku zgłoszeniowym na adres Koordynatora ds Szkolenia Jeździeckiego MZJ Marty Polaczek-Bigaj (marta.polaczek.bigaj@interia.pl) oraz DW malwzj@gmail.com. Wpisując skład komisji należy sprawdzić czy proponowane osoby są na liście Szkoleniowców z aktualną licencją PZJ.
2. Po otrzymaniu zgody od koordynatora należy zgłosić do biura MZJ drogą mailową zapotrzebowanie na legitymacje i odznaki - koszt 50zł/szt oraz formę wysyłki (paczkomat lub kurier)
3. MZJ wysyła fakturę do opłaty za zamówione odznaki i przesyłkę
4. po opłaceniu faktury odznaki zostają wysłane na wskazany adres
5. po odebraniu paczki należy podpisać i przesłać skan "Protokołu odbioru odznak" na adres malwzj@gmail.com
6. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do egzaminu musi wypełnić Zgodę RODO (w załączeniu)
7. Zasady przeprowadzenia odznaki są ujęte w Regulaminie odznak
8. Protokół zbiorczy (plik w załączeniu) należy wypełnić czytelnie i skan przesłać na adres MZJ (malwzj@gmail.com) do 7 dni od przeprowadzonego egzaminu
9. Oryginały dokumentów (Wszystkie zgody RODO, protokół zbiorczy egzaminu na Odznakę Jeżdżę Konno) należy wysłać pocztą tradycyjną do archiwum MZJ (30-148 Kraków, ul. Lindego 1C)
  
Organizacja egzaminu w ośrodku nie będącym Członkiem MZJ i nie posiadającym Certyfikacji PZJ:
Kluby i ośrodki, które nie są zrzeszone w MZJ, a chciały by zorganizować na swoim terenie Egzamin na Odznakę Jeżdżę Konno muszą najpierw uzyskać zgodę Koordynatora MZJ na organizację Egzaminów na Odznaki Jeżdżę Konno, a dopiero później składać wniosek o przeprowadzenie egzaminu.
W celu uzyskania zgody należy wypełnić druk "opis ośrodka bez certyfikatu OJK 2022" i przesłać wraz z załącznikami na adres Koordynatora ds Szkolenia Jeździeckiego MZJ Marty Polaczek-Bigaj (marta.polaczek.bigaj@interia.pl
   
   
Szkolenie Odznaki PZJ Zmiana Przepisów Odznaki Zgloszenie Egzaminu Opis Ośrodka Bez Certyfikatu OJK 2022 Protokol Zbiorczy Odznaki Jezdze Konno Zgoda Na Przetw.Danych Osoba Niepelnoletnia Zgoda Na Przetw.Danych Osoba Pelnoletnia

    

Materiały dla uczestników i organizatorów dot. przebiegu Egzaminu na Odznakę Jeżdżę Konno

Jezdze Konno Opieka Stajenna Program Do Odznaki Jezdze Konno Styczen 2022