Uchwały i protokoły zarządu MZJ

uchwała elektroniczna 3/06/2020

uchwała 3/06/2020 Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków MZJ klubu KJ Perrin

uchwała elektroniczna 2/06/2020

uchwała 2/06/2020 Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną o zmianie terminów i miejsc rozgrywania Eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dla makroregionu Małopolskiego w oparciu o nowy zakres terminów wyznaczony przez PZJ: 1. Ujeżdżenie 11-12.07.2020 KJ Facimiech 2. WKKW 17-19.07.2020 LKJ Gabon Walewice

Protokół z zebrania zarządu 2.06.2020

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu 2.06.2020

Protokół z zebrania zarządu 25.05.2020

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu 25.05.2020

Protokół z nadzwyczajnego zebrania zarządu 29.04.2020

Prezentujemy protokół z nadzwyczajnego zebrania zarządu 29.04.2020

Protokół z zebrania zarządu 8.04.2020

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu 8.04.2020

Protokół z nadzwyczajnego zebrania zarządu z dnia 31.03.2020

Prezentujemy protokół z nadzwyczajnego zebrania zarządu z dnia 31.03.2020 zwołanego w formie telekonferencji w związku z pandemią.

Protokół z zebrania zarządu 23.03.2020

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu w formie telekonferencji z dnia 23.03.2020

uchwała 3/03/2020

Zarząd MZJ 10.03.2020 podjął drogą elektroniczną uchwałę o przyjęciu w poczet członków MZJ klubu Krakowska Akademia Sportu

uchwała elektroniczna 2/03/2020

uchwała 2/03/2020 Zarząd MZJ podjął drogą elektroniczną uchwałę o zatwierdzeniu dofinansowania Kadry Małopolski z MZKSF przygotowanego przez koordynatora MZSKF panią Annę Schoen-Pyrek

uchwała elektroniczna 1/03/2020

Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną prowadzenie ksiąg rachunkowych Związku firmie: Jacek Czerw Biuro Rachunkowe LEXUS

Protokół z Zebrania Zarządu 17.02.2020

Prezentujemy Protokół z Zebrania Zarządu 17.02.2020