Uchwały i protokoły zarządu MZJ

uchwała elektroniczna 5/02/2020

Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną listę wyróżnionych za osiągnięcia w sezonie 2019.

Protokół z Zebrania Zarządu z dnia 4.02.2020

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu z dnia 4.02.2020

Protokół z Zebrania Zarządu 20.01.2020

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu z dnia 20.01.2020

Protokół z zebrania zarządu 16.12.2019

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu z dnia 16.12.2019

Uchwała elektroniczna 322

Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną przedłużenie terminów związanych z konkursem na dofinansowanie szkoleń: 1. Termin składania wniosków przedłużony zostaje do 15.12.2019 2. Termin organizacji szkoleń zostaje przedłużony do 30.09.2020

Protokół z zebrania Zarządu z dnia 19.11.2019

Prezentujemy protokół z zebrania Zarządu z dnia 19.11.2019

Protokół Zebranie Zarządu 4.11.2019

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu z dnia 4.11.2019

Protokół Zarząd 14.10.2019

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 14.10.2019 w Michałowicach

Protokol Zarzad 23.09.2019

Przedstawiamy protokol z zebrania zarzadu ktore odbylo sie w dniu 23.09.2019 Podjete uchwaly: 304 - przyjecie w poczet czlonkow Fundacji Interregio 305 - aktualizacja Kadry Malopolski skoki 306 - Warunki Zgłaszania Zawodów do Kalendarza Imprez MZJ

Uchwala 303

Uchwała 303/09/2019 Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną w sprawie ponownego przyjecia w poczet czlonkow MZJ Klubu KJ VIP Krakow.

Uchwała 302

Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną w sprawie podziału nagród na Mistrzostwa Małopolski w ujeżdżeniu. W związku ze zgłoszeniem jednej pary w kategorii wiekowej Młodych Jeźdźców oraz Juniorów Młodszych na Koniach Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z rozegrania Mistrzostw Małopolski w tych kategoriach i rozegraniu w zamian Pucharu Małopolski w tych kategoriach wiekowych.

Protokół z zebrania zarządu 5.08.2019

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu 5.08.2019 uchwały dot. m.in. przyjęcie w poczet członków MZJ KJ CSK Odporyszów aktualizacja składu Kadry Małopolski w WKKW i SRK