REJESTRACJE I LICENCJE W MAŁOPOLSKIM ZWIĄZKU JEŹDZIECKIM MOŻNA WYKONAĆ:

– Wyłącznie poprzez pocztę e-mail: malwzj@gmail.com

KONTAKT pracownik biura tel. 513 142 986 (pon-pt 16.00-18.00 – w innych godzinach prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub SMS)

KOŃ
W celu rejestracji konia/wykupu rocznej licencji dla konia należy:

pierwsza rejestracja:
– wypełnić wniosek o wydanie licencji
– dołączyć potwierdzenie wpłaty
– dołączyć skan paszportu. (strony dotyczące danych konia-płeć, rasa, nr czip, data urodzenia, hodowca, pełnego rodowodu i danych właściciela)

wykup licencji zarejestrowanego konia:
tylko pod warunkiem że nie zmieniły się żadne dane konia
- e-mail o treści "przedłużenie licencji konia IMIĘ i NUMER PASZPORTU na sezon ... dyscypliny...."
– dołączyć potwierdzenie wpłaty

licencja regionalna jednorazowa konia
- nie jest rejestrowana/wydawana przez MZJ
- należy dokonać opłaty na konto MZJ w tytule pisując datę i miejsce zawodów oraz imię konia
- potwierdzenie przelewu w formie wydrukowanej okazać Sędziemu Głównemu przed startem

ZAWODNIK 
W celu rejestracji zawodnika/wykupu rocznej licencji dla zawodnika należy:

– wypełnić wniosek o wydanie licencji (wraz z drugą stroną - zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO i dla osób niepełnoletnich, zgoda rodzica/ opiekuna na starty w całym sezonie)
– dołączyć skany wszystkich dokumentów, które są załącznikami do wniosku, tj. kopia ubezpieczenia NNW (ważnego do 31.12 roku na który wydawana jest licencja) i kopia orzeczenia lekarskiego (aktualnie obowiązujące przepisy dot. zaświadczeń lekarskich dla zawodników), 
– dołączyć potwierdzenie wpłaty


KLUB
W celu rejestracji klubu/ wpłaty corocznej składki członkowskiej, należy:

pierwsza rejestracja: 
– wypełnić wniosek rejestracyjny oraz
– dołączyć kopię statutu
– dołączyć potwierdzenie wpłaty

opłata składki członkowskiej klubu: 
tylko pod warunkiem że nie zmieniły się żadne dane klubu,
w przypadku gdy dane na stronie mzj.krakow.pl dotyczące klubu są niekompletne lub uległy zmianie, proszone są o wypełnienie karty wniosku rejestracyjnego,
w przypadku zmiany statutu proszone są o dołączenie kopii nowego statutu.
- e-mail o treści "składka członkowska klubu ...... na sezon ..."
– dołączyć potwierdzenie wpłaty

DANE DO PRZELEWU:

Małopolski Związek Jeździecki ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków PEKAO S.A. 19 1240 1431 1111 0010 0710 5864

Biuro MZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem koni oraz zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu PRAWIDŁOWO wypełnionych dokumentów.


UWAGI:
- LICENCJA – ma charakter terminowy, jest wydawana na jeden rok kalendarzowy (01.01. do 31.12.) i jest ważna od dnia wydania.
- Adres zawodnika musi zawierać KOD POCZTOWY.
- W formularzu przelewu prosimy dokładnie wpisywać w polu TYTUŁEM kogo i czego dotyczy przelew bankowy. Przelewy w których nie będzie wyraźnie zaznaczone czego dotyczą - będą traktowane jako darowizna na rzecz Małopolskiego Związku Jeździeckiego.
- Konie na zawodach regionalnych mają prawo do startu z licencją ogólnopolską (PZJ) lub regionalną (MZJ lub swojego WZJ).
- potwierdzeniem wydania licencji rocznej zawodnika i/lub konia jest mail zwrotny zawierający dane:
ZAWODNIK: numer PZJ (niezmienny, służący do rejestracji na zawody przez portale obsługi zawodów) - imię i nazwisko zawodnika - numer licencji rocznej oraz dyscypliny z poziomem uprawnień
KOŃ: numer PZJ (niezmienny, służący do rejestracji na zawody przez portale obsługi zawodów) - imię konia - numer licencji rocznej - właściciel konia (zgłoszony przy rejestracji na podstawie skanu paszportu)