Władze związku

Prezes: Marta Polaczek-Bigaj marta.polaczek.bigaj@interia.pl tel. 501665520

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Jagoda Turczyńska zawody.facimiech@gmail.com tel. 605378582
V-ce Prezes ds. Sportu: Michał Ziębicki ziebickim@gmail.com tel. 601422782

Sekretarz: Karol Gardulski karolgardulski@wp.pl tel. 795248213

Skarbnik: Ewa Zaręba ewa.zareba@interia.pl tel. +48501381678

Przewodniczący Kolegium Sędziów:
Jacek Wisłocki jwislocki@vp.pl tel. 661 789 808

Członkowie Zarządu:
Łukasz Wituchowski wituch1207@interia.pl 602287100
Jacek Wodyński jacek.wodynski@interia.pl tel. 502372567
Ewa Sołek-Kowalska eskowalska@gmail.com tel. 601822454

W sprawach związanych z poszczególnymi dyscyplinami prosimy o kontakt:
Skoki przez przeszkody: Michał Ziębicki
Ujeżdżenie: Łukasz Wituchowski
WKKW: Jagoda Turczyńska
Rajdy (SRK): Ewa Sołek-Kowalska
Pozostałe: Marta Polaczek-Bigaj

Adres Korespondencyjny Biura
Małopolski Związek Jeździecki
ul. Moszyńskiego 9
30-698 Kraków
NIP: 9451906345

Kontakt do pracownika biura
tel. 513-142-986, e-mail: malwzj@gmail.com
(16.00-18.00, w innych godzinach prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej lub SMS)

KOMISJA REWIZYJNA
Krzysztof Koziarowski
Jan Hrynczuk
Wojciech Kowalczyk

DELEGACI NA WALNY ZJAZD PZJ: (5 osób)
1. Marta Polaczek-Bigaj
2. Michał Ziębicki
3. Tomasz Włodarski
4. Joanna Mandecka-Turczyńska
5. Krzysztof Koziarowski

Rezerwowi delegaci:
1. Michał Hycki
2. Jacek Wodyński
3. Dariusz Waligórski
4. Łukasz Wituchowski
5. Jacek Wisłocki

podział obowiązków mzj 2019.pdf (1) regulamin pracy zarzadu MZJ 07.2019.pdf