Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu MZJ 1.07.2024

Protokół Zarząd 1.07.2024