Zgrupowanie Młodzików i Juniorów Młodszych w Wiktorowie

W dniach 11-19 stycznia 2019 Młodzicy i Juniorzy Młodsi z Małopolski wzięli udział w zgrupowaniu w Folwarku Konnym Wiktorowo. Najmłodsi pod okiem pana Jana Ratajczaka trenowali skoki przez przeszkody i poznawali podstawy woltyżerki.
Zgrupowanie zorganizowane zostało przy wsparciu finansowym MZJ.