uchwała 5/02/2020
Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną listę wyróżnionych za osiągnięcia w sezonie 2019.

WKKW
Zawodnicy:
Wirginia Dąbrowska
Justyna Krupa
Justyna Krasoń
Oliwia Pandel

Trenerzy:
Wioleta Hajnos
Mikołaj Rey

Ujeżdżenie/Paraujeżdżenie
Zawodnik Maciej Bigaj
Trener Marta Polaczek-Bigaj

SRK - Zawodnicy
Ryszard Zieliński
Ewa Sołek-Kowalska

Wyróżnienie za osiągnięcia w konkurencji skoków przez przeszkody w sezonie 2019
- Monika Grundkowska
- Olga Skrobacz
- Maria Brańka-Borja
- Daria Pietrzak
- Marta Wypiór
- Aleksandra Kawa
- Szymon Najdzionek

Wyróżnienie za osiągnięcia trenerskie w konkurencji skoków przez przeszkody w sezonie 2019
- Tomasz Włodarski
- Krzysztof Koziarowski
- Urszula Koziarowska
- Oleg Badałow
- Krzysztof Leśniak

Wyróżnienia za szczególny wkład w rozwój sportu jeździeckiego w Małopolsce w roku 2019
1. Joanna Wypiór
2. Karolina Kilian
3. Irena Gąsienica-Roj

ZA: 8
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0