Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu z dnia 4.02.2020

Protokół Zarząd MZJ 4.02.2020