Prezentujemy protokół z zebrania Zarządu 8.11.2023

Protokół Zarząd 8.11.2023