Prezentujemy protokół z zebrania zarządu z dnia 30.04.2018 i uchwały elektroniczne z dnia 4.05.2018 nr. 204-211

Uchwała 204/05/2018
Zarząd MZJ na wniosek Łukasza Wituchowskiego powołuje do składu Kadry Małopolski Seniorów B w ujeżdżeniu parę: Dorota Opyd i konia Sandro Hero.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 205/05/2018
Zarząd MZJ na wniosek Jagody Turczyńskiej powołuje do składu Kadry Małopolski Juniorów w WKKW parę: Gabriela Klimkowicz i konia Major, oraz zmienia powołanie do Kadry Małopolski Juniorów Młodszych WKKW Amelii Kupczyk na koniu Arsen na konia Monito.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 206/05/2018
Zarząd MZJ po rozpatrzeniu wniosku pani Aleksandry Czajki o zmianę warunków wynagrodzenia uchwalił zmianę wynagrodzenia na 650 zł netto miesięcznie od maja 2018 r.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 207/05/2018
Zarząd MZJ na podstawie § 11 pkt. 2A statutu MZJ podjął uchwałę o wykluczeniu z grona członków MZJ klubu KJ VIP. Od uchwały przysługuje odwołanie do WZ MZJ.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 208/05/2018
Zarząd MZJ na podstawie § 11 pkt. 2A statutu MZJ podjął uchwałę o wykluczeniu z grona członków MZJ klubu KJ Mustang. Od uchwały przysługuje odwołanie do WZ MZJ.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 209/05/2018
Zarząd MZJ na podstawie § 11 pkt. 2A statutu MZJ podjął uchwałę o wykluczeniu z grona członków MZJ klubu UKS KJK Stary Młyn. Od uchwały przysługuje odwołanie do WZ MZJ.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 210/05/2018
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 4.05.2018 r. podjął uchwałę o zwołaniu w
dn. 5.06.2018 (I termin 18:00, II termin 18:30) Zwyczajnego Walnego Zebrania MZJ w miejscu:
Uniwersytet Rolniczy ul. Balicka 116 B.
Do ważności udziału delegatów w Walnym Zebraniu konieczne jest pisemne upoważnienie wystawione przez Klub zgodne ze statutem Klubu.

Proponowany porządek Obrad WZ MZJ:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ za okres od 15.05.2017 do 5.06.2018
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 15.05.2017 do 5.06.2018
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
13. Ustalenie wysokości składek członkowskich MZJ.
14. Wybór dodatkowych delegatów rezerwowych na WZ PZJ.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wniosków
18. Głosowanie w sprawach zgłoszonych wniosków
19. Zamknięcie Zebrania

ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Uchwała 211/05/2018
Zarząd MZJ na wniosek organizatora Mistrzostw Małopolski SRK, w związku z przewidywaną niską frekwencją i wysokimi kosztami organizacji zawodów, wprowadza korektę do regulaminu MM SRK i zezwala na zorganizowanie przeglądu weterynaryjnego w dniu rozegrania konkursów.
ZA: 7
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

protokół 04.2018.pdf