Zmiany w systemie wykupowania licencji w PZJ

Komunikat Polskiego Związku Jeździeckiego:

"Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowego systemu księgowego ZMIENIŁ SIĘ SYSTEM PRZYJMOWANIA OPŁAT za rejestracje i licencje klubów, zawodników oraz koni.

Możliwość opłat przez sklep internetowy z dniem 01.05.2017 r. została zlikwidowana.

Opłaty za rejestracje i licencje można dokonać TYLKO na podstawie otrzymanej z biura PZJ drogą mailową FAKTURY, na której będzie wskazane specjalnie utworzone dla tych opłat KONTO.

Faktura zostanie wystawiona i wysłana w momencie otrzymania kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów.

W przypadku rejestracji i licencji klubów oraz zawodników, a także zmiany barw klubowych można zeskanować komplet wymaganych i podpisanych dokumentów oraz wysłać drogą mailową na adres oplaty@pzj.pl. W przypadku dokumentów dotyczących koni należy wysłać oryginały pocztą tradycyjną do biura PZJ (01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D ).

PO OTRZYMANIU FAKTURY należy przesłać drogą mailową na adres opłaty@pzj.pl potwierdzenia dokonania opłaty za fakturę z podanym w tytule przelewu numerem tej faktury. Oznaczać to będzie rozpoczęcie procedury rejestracyjno- licencyjnej.

Formalnym potwierdzeniem posiadania licencji lub dokonania zmian jest WPIS w zestawieniach aktualnych licencji na stronie internetowej www.pzj.pl (zakładka ARTEMOR – zakładka Zestawienia).

Wszystkie niezbędne DRUKI są zamieszczone na stronie internetowej PZJ w zakładce REJESTRACJE I LICENCJE (kliknąć w zakładkę REJESTRACJE I LICENCJE, a następnie kliknąć w prawym menu zakładkę Druki rejestracyjne).

Celem znacznego przyspieszenia procesu rejestracji oraz przyznawania licencji zawodnika i zmiany barw klubowych zachęcamy do przesyłania kompletu zeskanowanych podpisanych dokumentów na ADRES MAILOWY: oplaty@pzj.pl Przypominamy, że wyjątek stanowią paszporty koni, które należy przesyłać poczta tradycyjną.

Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia dokonania opłaty faktury na numer konta w niej podany. Przypominamy, że faktura będzie wystawiona drogą mailową po otrzymaniu wszystkich prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów.

Uprzejmie informujemy o ZMIANIE DOTYCZĄCEJ PASZPORTÓW podyktowanej wymogami FEI

Wszystkie konie rejestrowane w PZJ muszą posiadać paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia.

Paszport urzędowy jest wydawany przez związek hodowlany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi PASZPORT URZĘDOWY jest jedynym dokumentem identyfikacyjnym konia.

Uwaga: od 10.05.2017 roku PZJ nie wydaje paszportów sportowych."