Zmiany w przepisach dotyczące szkoleń i odznak jeździeckich

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd PZJ zmian w systemie odznak, zasad szkolenia kadr oraz zatwierdzeniu nowej listy CKE przedstawiam poniżej najważniejsze zmiany oraz załączam aktualne dokumenty.

 

System odznak:

- wprowadzenie obowiązkowej odznaki Jeżdżę Konno (akceptacja egzaminów i dystrybucja odznak została przekazana WZJ)

- przywrócenie poprawek dla odznaki brązowej i srebrnej w przypadku nie zdania 1 części egzaminu, ale innej niż ujeżdżenie

- usunięcie opieki stajennej z egzaminów na brąz

- zmiany wysokości przeszkód dla brązu, srebra i złota

- zmniejszenie ilości dopuszczalnych nieposłuszeństw konia

- wprowadzenie ujednoliconego programu ujeżdżeniowego na złoto

 

 

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich:

- zmiana kompetencji Rady Szkolenia Jeździeckiego na funkcję opiniotwórczą

- powołanie Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia (KKS)

- wprowadzenie dodatkowego oznaczenia CKE* - osoby, które będą mogły pełnić rolę przewodniczących komisji w trakcie egzaminów na stopnie instruktorsko-trenerskie

- wprowadzenie obowiązku raportowania co roku przez przewodniczącego WKE ilości przeprowadzonych w danym województwie egzaminów i podsumowania pracy poszczególnych egzaminatorów

- egzaminy na stopień Instruktora Jazdy Konnej mogą być prowadzone jedynie przez członków CKE, na stopnie wyższe przez CKE i RSJ.

- przewodniczący WKE wyznacza składy komisji na egzaminy na odznaki

- podniesienie rangi funkcji Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego: organizacja szkoleń i kursów w danym województwie (zgłaszanie ich do PZJ), uczestnictwo w komisjach kontrolujących ośrodki starające się o certyfikację, zgłaszanie osób do list promotorów i wykładowców, kierowanie osób które zdały egzamin instruktorski na obowiązkowe praktyki i zatwierdzanie dzienników praktyk.

 

Dodatkowe dokumenty w postaci poprawionych protokołów egzaminacyjnych, programów ujeżdżeniowych dla odznaki JK i złotej oraz wymogów dla promotorów zostaną opublikowane na stronie PZJ w najbliższym czasie.

Zasady Szkolenia Kadr 2021 Clean System Odznak 17 12 2021 Clean Jeżdżę Konno Opieka Stajenna CKE 2021 Ost