Za miesiąc pierwsze zawody w regionie.

Przypominamy, że biuro MZJ ma 14dni od wpłynięcia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów na wystawienie licencji!

Licencje express są wystawiane w ciągu 24h od wpłynięcia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Równocześnie przypominamy, że od tego roku są nowe druki licencji zawodnika zawierające zgodę rodziców na start w zawodach, oraz klauzulę RODO, wnioski na starych drukach nie będą rozpatrywane.

Od 1.01.2019 do wystawienia licencji konieczne jest posiadanie ubezpieczenia ważnego do końca roku tj. 31.12br. w przypadku ubezpieczeń klubowych, klub musi dostarczyć do związku polisę klubową ważną do 31.12.