W związku z wejściem w życie nowych Przepisów o Osobach Oficjalnych wyd.1 z dnia 10.01.2020, Kolegium Sędziów PZJ prosi wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Szefa Komisarzy (kl.1) lub Komisarza (kl.2) o przesłanie wniosku do KS PZJ wraz z potwierdzeniem zgodnie z załącznikiem III pkt. 3 i 4 tych Przepisów, uprawnień do pełnienia w/wym. funkcji. Zgodnie z pkt. 1
osoby, znajdujące się, w dniu wejścia w życie niniejszych przepisów, na liście Komisarzy FEI i posiadający w tym dniu aktualne uprawnienia, otrzymują automatycznie uprawnienia komisarza klasy 1.

Wnioski prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres email: stanislaw.helak@pzj.pl
Termin składania wniosków: 31.03.2020

Pismo komisarze.pdf