Kalendarz Imprez 2020

Przedstawiamy Kalendarz Imprez MZJ 2020
Kalendarz zatwierdzony uchwałą zarządu 318/11/2019 z dnia 19.11.2019

Organizatorom przypominamy że nadal możliwe jest zgłaszanie imprez do kalendarza za dodatkową opłatą zgodnie z Warunkami Zgłaszania Imprez do Kalendarza MZJ - więcej w zakładce Organizatorzy Zawodów

Kalendarz MZJ 2020.pdf