ARTEMOR - logowanie, rejestracja, odznaki

Ze względu na wejście z dniem 1.10.2022 rejestracji na egzaminy jeździeckie wyłącznie przez panel Artemor odpowiadamy na kilka podstawowych problemów z logowaniem oraz wyświetlaniem danych na zestawieniach Odznak i Licencji.

Na stronie ARTEMOR można znaleźć krótki poradnik z rozwiązywaniem problemów z logowaniem: https://artemor.pzj.pl/Home/LogOnFAQ

Problemy, które może rozwiązać MZJ:

1. Zawodnik zdawał egzamin na odznakę Jeżdżę Konno na terenie Małopolski i nie figuruje na liście zestawień Odznak 

  • w danych przesłanych przez ośrodek był błędnie podany numer PESEL, należy napisać wiadomość na malwzj@gmail.com podając datę i miejsce egzaminu na odznakę Jeżdżę konno oraz dane zdającego: Imię i Nazwisko, numer PESEL i adres z podaniem kodu pocztowego, a także adres mail, który umożliwi aktywację konta

2. Konto w bazie Artemor jest utworzone poprzez zdanie odznaki Jeżdżę Konno lub rejestracji jako Zawodnik, ale nie można uzyskać dostępu przez brak prawidłowego adresu mail:

  • należy napisać wiadomość na malwzj@gmail.com podając ID PZJ oraz dane zdającego: Imię i Nazwisko, numer PESEL i adres z podaniem kodu pocztowego, a także adres mail, który umożliwi aktywację konta

3. W przypadku braków w zestawieniu odznak Brązowej, Srebrnej, Złotej:

  • należy się kontaktować bezpośrednio z PZJ przez adres odznaki@pzj.pl ponieważ MZJ nie ma wglądu w protokoły z pozostałych odznak i nie może nic do w bazie uzupełnić.

4. Egzaminator nie ma dostępu do swojego konta na stronie Artemor

  • należy wysłać na adres malwzj@gmail.com wiadomość zawierającą dane: ID PZJ, Imię i Nazwisko oraz aktualny adres mail, który posłuży do resetowania/nadania hasła

5. Ośrodek organizujący egzamin w celu otrzymania dzień przed egzaminem protokołu musi w systemie Artemor posiadać aktualny adres mail na który będzie przesłany dzień przed egzaminem protokół:

  • należy wcześniej podać adres mail do przesłania przez system protokołu, np zgłaszając termin odznaki (wysłać wiadomość na malwzj@gmail.com z podaniem adresu mail do wysyłania protokołów)
  • egzaminator ma cały czas dostęp do zapisanych na dany egzamin osób
  • kontakt z odznaki@pzj.pl