Aktualności

Przedłużone składanie wniosków o organizację Mistrzostw Małopolski

Zgodnie z uchwałą 243/12/2018 z dn. 4.12.2018 zostaje przedłużony okres składania wniosków o organizację Mistrzostw Małopolski. Wnioski należy przesyłać na adres malwzj@gmail.com

Zebranie zarządu 4.12.2018

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu odbędzie się 4.12.2018 o godz. 20.00 w drodze telekonferencji.

Regulaminy Mistrzostw Małopolski w ujeżdżeniu i skokach 2019

Przedstawiamy Regulaminy Mistrzostw Małopolski w ujeżdżeniu i skokach 2019

Spotkanie Sędziowskie po Sezonie

W imieniu Kolegium Sędziów, serdecznie zapraszamy wszystkich sędziów na coroczne spotkanie sędziowskie, które odbędzie się 9.12.2018.

Kurs sędziowski odwołany

Wszystkich zainteresowanych listopadowym kursem sędziowskim w dyscyplinie Skoki przez przeszkody informujemy, iż kurs został ODWOŁANY z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.

Zebrania zarządu 30.10 i 19.11

Informujemy że najbliższe zebrania Zarządu MZJ odbędą się: Zebranie 30.10. telekonferencja godz. 20.00 Zebranie 19.11 w siedzibie związku godz. 19.00

Regulamin Zawodów Towarzyskich MZJ

Przedstawiamy Regulamin Zawodów Towarzyskich MZJ. Zapraszamy do zgłaszania ZT do kalendarza MZJ

Konferencja dyscypliny Sportowe Rajdy Konne

Zgodnie z punktem 8. REGULAMINU KOMISJI DYSCYPLIN SPORTOWYCH PZJ, Komisja Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne informuje, że Konferencja Dyscypliny odbędzie się w dniu 3 listopada 2018r. w Klubie Jeździeckim Champion w Ciosnach koło Łodzi. http://pzj.pl/node/16654679

Pierwszy delegat techniczny WKKW FEI z Małopolski

Serdeczne gratulacje dla Joanny Mandeckiej-Turczyńskiej która jako pierwsza w Małopolsce (i pierwsza kobieta w Polsce) zdobyła międzynarodowe uprawnienia delegata technicznego WKKW FEI level 2!

Kalendarz Imprez MZJ 2019

Prezentujemy Kalendarz Zawodów na sezon 2019.

Konkurs na organizację szkoleń jeździeckich 2019

Zarząd MZJ ogłasza konkurs na organizację szkoleń dla jeźdźców z Małopolski w terminie 1.01.2019 do 31.08.2019. Konkurs otwarty dla klubów zrzeszonych w MZJ. Pula środków do wykorzystania wynosi 10 000 zł. Kluby zainteresowane organizacją w/w imprez proszone są o przysłanie wniosków na adres malwzj@gmail.com do dnia 30.11.2018

Zebranie zarządu 8.10.2018

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu odbędzie się w siedzibie MZJ 8.10.2018 o godzinie 18.30.