Aktualności

Konferencja dyscypliny Sportowe Rajdy Konne

Zgodnie z punktem 8. REGULAMINU KOMISJI DYSCYPLIN SPORTOWYCH PZJ, Komisja Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne informuje, że Konferencja Dyscypliny odbędzie się w dniu 3 listopada 2018r. w Klubie Jeździeckim Champion w Ciosnach koło Łodzi. http://pzj.pl/node/16654679

Pierwszy delegat techniczny WKKW FEI z Małopolski

Serdeczne gratulacje dla Joanny Mandeckiej-Turczyńskiej która jako pierwsza w Małopolsce (i pierwsza kobieta w Polsce) zdobyła międzynarodowe uprawnienia delegata technicznego WKKW FEI level 2!

Kalendarz Imprez MZJ 2019

Prezentujemy Kalendarz Zawodów na sezon 2019.

Konkurs na organizację szkoleń jeździeckich 2019

Zarząd MZJ ogłasza konkurs na organizację szkoleń dla jeźdźców z Małopolski w terminie 1.01.2019 do 31.08.2019. Konkurs otwarty dla klubów zrzeszonych w MZJ. Pula środków do wykorzystania wynosi 10 000 zł. Kluby zainteresowane organizacją w/w imprez proszone są o przysłanie wniosków na adres malwzj@gmail.com do dnia 30.11.2018

Zebranie zarządu 8.10.2018

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu odbędzie się w siedzibie MZJ 8.10.2018 o godzinie 18.30.

spotkanie z olimpijczykami

W dniu 6.10.2018 w Racocie odbyło się spotkanie z jeździeckimi olimpijczykami - polskimi uczestnikami Igrzysk Olimpijskich okresu powojennego. MZJ był jednym z darczyńców tej imprezy i dlatego warto przypomnieć o krakowskich akcentach na olimpiadach w dyscyplinach jeździeckich.

spotkanie z olimpijczykami jeździeckimi

W dniu 6 października 2018 w Racocie odbędzie się spotkanie z polskimi olimpijczykami jeździeckimi. Kto chce „dotknąć” atmosfery olimpijskiej, poznać i wysłuchać naszych jeźdźców - olimpijczyków, Ich wspomnień i często niełatwych „dróg” do Igrzysk – może tego doznać przyjeżdżając do Racotu w najbliższą sobotę - 6 października na godz. 11.00 – serdecznie zapraszamy.

Nowy członek zarządu MZJ

Informujemy że w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji pani Katarzyny Romanko do zarządu dokooptowana została pani Agnieszka Wasilewska (Grundkowska). Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Nowe Kolegium Sędziów PZJ

W dniu 18.09.2018 wybrane zostało nowe kolegium sędziów PZJ. Gratulacje dla powołanych członków z Małopolski: Przewodniczący KS Jacek Wisłocki Komisarz Generalny Zbigniew Seibt.

zebranie zarządu 24.09.2018

Kolejne zebranie zarządu odbędzie się w dniu 24 września 2018 w formie telekonferencji. Głównym punktem porządku obrad będzie kooptacja nowego członka zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Katarzyny Romanko.

Film "Ostatni Bój"

Czołem! Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie naszego projektu. Zbieramy pieniądze na dokończenie filmu opisującego wojenne losy kampanii jesiennej 1939r naszego Pułku - Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. https://polakpotrafi.pl/projekt/ostatni-boj

Przerwa urlopowa

Wszystkich zawodników informujemy, że biuro MZJ będzie nieczynne w okresie 23.08-2.09.2018.