Opłaty i druki

W dniu 27 listopada 2017 roku Zarząd MZJ uchwalił:

REGULAMIN REJESTRACJI i LICENCJONOWANIA
w sezonie jeździeckim 2018 oraz obowiązujące stawki opłat na rzecz MZJ za prawo startu na zawodach regionalnych

L.p Rodzaj opłaty Kwota Uwagi:
1 Roczna składka członkowska Klubu Jeździeckiego 500,00 PLN Opłata musi być wniesiona przed opłatami za licencje
2 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 70,00 PLN
3 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca bez przynależności klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 250,00 PLN
4 Licencja roczna zawodnika-juniora i juniora młodszego i młodzika należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 50,00 PLN
5 Licencja roczna zawodnika-juniora, juniora młodszego i młodzika bez przynależności Klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 200,00 PLN
6 Roczna opłata rejestracyjna za konia, kuca upoważniająca do startu w zawodach regionalnych* 70,00 PLN
7 Licencja jednorazowa konia 30,00 PLN Licencję należy opłacić przelewem na konto MZJ, w tytule przelewu należy wpisać imię konia oraz nazwę i termin zawodów, a potwierdzenie przelewu należy okazać sędziemu głównemu przed startem. Licencja dotyczy koni stanowiących własność obywateli Polski.
8 Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla zawodnika zagranicznego 30,00 PLN Opłatę pobiera organizator Zawodów Regionalnych w Małopolsce a następnie przekazuje ją do MZJ. Warunkiem wykupienia jednorazowej licencji gościnnej jest okazanie Sędziemu Głównemu Zawodów pisemnej zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.
9 Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla konia zagranicznego 30,00 PLN Opłatę pobiera organizator Zawodów Regionalnych w Małopolsce a następnie przekazuje ją do MZJ. Warunkiem wykupienia jednorazowej licencji gościnnej jest okazanie Sędziemu Głównemu Zawodów pisemnej zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.
10 Licencja EXPRESS zawodnika lub konia +100% ceny podstawowej za daną licencję Licencja EXPRESS jest wystawiana w ciągu 24h od wpłynięcia kompletu prawidłowych dokumentów wraz z potwierdzeniem przelewu za licencję. Warunkiem wystawienia licencji przed zawodami jest wpłynięcie dokumentów nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zawodów.

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków ręcznie lub na komputerze.
Wypełnione wnioski należy podpisać ręcznie i opatrzyć pieczątką w miejscu do tego wskazanym.
Wniosek można złożyć w formie pisemnej na dyżurze w biurze MZJ.
Wniosek można wysłać w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres e-mail malwzj@gmail.com

WNIOSEK - KLUB.doc WNIOSEK - KOŃ.docx WNIOSEK - ZAWODNIK.docx wniosek-klub.pdf wniosek-kon.pdf wniosek-zawodnik.pdf Regulamin zmiany barw klubowych Wniosek o zmianę barw klubowych