Opłaty i druki

W dniu 12 grudnia 2016 roku Zarząd MZJ uchwalił:

REGULAMIN REJESTRACJI i LICENCJONOWANIA
w sezonie jeździeckim 2017 oraz obowiązujące stawki opłat na rzecz MZJ za prawo startu na zawodach regionalnych

L.p Rodzaj opłaty Kwota Uwagi:
1 Roczna składka członkowska Klubu Jeździeckiego 500,00 PLN Opłata musi być wniesiona przed opłatami za licencje
2 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 70,00 PLN
3 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca bez przynależności klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 250,00 PLN
4 Licencja roczna zawodnika-juniora i juniora młodszego i młodzika należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 50,00 PLN
5 Licencja roczna zawodnika-juniora, juniora młodszego i młodzika bez przynależności Klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 200,00 PLN
6 Roczna opłata rejestracyjna za konia, kuca upoważniająca do startu w zawodach regionalnych* 70,00 PLN
7 Licencja jednorazowa konia 30,00 PLN Licencję należy opłacić przelewem na konto MZJ, w tytule przelewu należy wpisać imię konia oraz nazwę i termin zawodów, a potwierdzenie przelewu należy okazać sędziemu głównemu przed startem. Licencja dotyczy koni stanowiących własność obywateli Polski.

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków ręcznie lub na komputerze.
Wypełnione wnioski należy podpisać ręcznie i opatrzyć pieczątką w miejscu do tego wskazanym.
Wniosek można złożyć w formie pisemnej na dyżurze w biurze MZJ.
Wniosek można wysłać w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres e-mail malwzj@gmail.com

WNIOSEK - KLUB.doc WNIOSEK - KOŃ.docx WNIOSEK - ZAWODNIK.docx Regulamin zmiany barw klubowych Wniosek o zmianę barw klubowych