Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Protokół zebrania zarządu 8.10.2018

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu MZJ które odbyło się w siedzibie Związku w dniu 8.10.2018

Protokół z zebrania zarządu 24.09.2018

W dniu 24 września zarząd MZJ po raz pierwszy przeprowadził posiedzenie w formie telekonferencji. Głównym punktem porządku obrad była kooptacja nowego członka zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Katarzyny Romanko. Zarząd dokooptował do swojego składu Agnieszkę Wasilewską (Grundkowską).

uchwała elektroniczna 226

uchwała 226/09/2018 Zarząd podjął uchwałę o zmianie regulaminu pracy zarządu MZJ. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania posiedzeń zarządu przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji.

Protokół Zarządu 6.08.2018

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 6.08.2018

Protokół Zarządu 9.07.2018

Prezentujemy protokół oraz uchwały z dnia 9.07.2018

Protokół zarządu 5.06.2018

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu MZJ z dnia 5.06.2018

Protokół WZ 5.06.2018

Prezentujemy protokół oraz uchwały WZ MZJ z dnia 5.06.2018

Uchwała 219

Uchwała 219/06/2018 Zarząd MZJ postanawia dofinansować juniorom młodszym w konkurencji skoków start w Finale OOM w skokach w kwocie łącznej 1500 zł ze środków przewidzianych na kadrę skoków w I półroczu 2018 r.

Uchwała 218

W dniu 24.06.2018 Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną zatwierdzającą skład reprezentacji na Walny Zjazd PZJ

Protokół Zarządu 28.05.2018

Prezentujemy protokół i uchwały z zebrania zarządu z dnia 28.05.2018

Protokół i uchwały Zarządu 16.05.2018

Prezentujemy protokół i uchwały z zebrania zarządu z dnia 16.05.2018

Protokół 30.04.2018 i uchwały 204-211

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu z dnia 30.04.2018 i uchwały 204-211