Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Protokół zebrania zarządu 12.03

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 12.03.2018 Regulaminy MM 2018 Podział obowiązków członków Zarządu Akcja 1% podatku Korekta regulaminu Rankingu WKKW 2018

Uchwała elektroniczna 193

Zarząd MZJ podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków MZJ Klubu Sportowego "Podkowa" Nowa Wieś.

Protokół zebrania zarządu 2.02.2018

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu 2.02.208 wraz z załącznikami

Uchwały 184-192

Przedstawiamy uchwały podjęte na zebraniu zarządu w dniu 2.02.2018 M.in. Budżet 2018 Aktualizacja Regulaminu Pracy Zarządu Skład WKE

Uchwała 183

Zarząd w dniu 25.01.2018 podjął uchwałę drogą elektroniczną. - przyjęcie do grona członków MZJ klubu LKJ Klikowa

Uchwała 182

Zarząd w dniu 16.01. podjął uchwałę drogą elektroniczną w sprawie podziału nagród w pucharze i rankingu 2017

Uchwała 181

Zarząd w dniu 15.01. podjął uchwałę drogą elektroniczną w sprawie uzupełnienia składu KM w skokach

Uchwały 171-180

Przedstawiamy uchwały zapadłe na zebraniu 3.01.2018

Protokół z zebrania zarządu 3.01.2018

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło sie 3.01.2018

Uchwały 171 - 174

Przedstawiamy treść uchwał 171-174 które zostały przyjęte podczas zebrania zarządu w dniu 18.12.2017r.

Protokół z zebrania zarządu 18.12.2017

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu w dniu 18.12.2017r.

Uchwała 170

Zarząd uchwalił uchwałę drogą elektroniczną o przedłużeniu terminu składania wniosków o organizację Mistrzostw Małopolski do 17.12.2017.