Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Protokół zebrania zarządu z dnia 17.06.2019

Prezentujemy protokół zebrania zarządu z dnia 17.06.2019

Uchwała elektroniczna 284

Uchwała 284/06/2019 Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną uchwałę przyznaniu puli nagród na Mistrzostwa Małopolski w WKKW 2019 w kwocie 7500 zł wraz ze szczegółowym podziałem na kategorie i zajmowane miejsca.

Uchwała elektroniczna 283

Uchwała 283/05/2019 Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną uchwałę przyznaniu puli nagród na Mistrzostwa Małopolski w skokach przez przeszkody 2019 w kwocie 22 000 zł wraz ze szczegółowym podziałem na kategorie i zajmowane miejsca.

Protokół z Zebrania Zarządu 20.05.2019

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu 20.05.2019

Uchwała 280/05/2019

W dniu 14.05.2019 Zarząd podjął drogą elektroniczną uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania MZJ w dniu 17.06.2019 (I termin 18:00, II termin 18:30) w miejscu: WLKS Krakus; ul. Moszyńskiego 9; 30-698 Kraków.

Protokół z zebrania 29.04.2019

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu z dnia 29.04.2019

Protokół zebrania 18.04.2019

Prezentujemy protokół zebrania 18.04.2019

Protokół zebrania 25.03.2019

Prezentujemy protokół zebrania 25.03.2019

uchwała elektroniczna 275

Uchwała 275/03/2019 Zarząd MZJ podjął uchwałę elektroniczną o przyjęciu w poczet członków klubu "OJK Pod Dębami" w Inwałdzie.

Uchwała elektroniczna 274

Uchwała 274/02/2019 Zarząd MJZ podjął drogą elektroniczną uchwałę o powołaniu Kadry Małopolski w Sportowych Rajdach Konnych i zaktualizowaniu Regulaminu Kadry Małopolski o kryteria powoływania do KM SRK.

Protokół z zebrania 18.02.2019

Prezentujemy protokół z dnia 18.02.2019

Protokół z zebrania zarządu 4.02.2019

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 4.02.2019 w KJK Szary Michałowice