Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Uchwały 127 i 128

Zarząd podjął drogą elektroniczną uchwały o przyjęciu w poczet członków MZJ KJ Czrny Dunajec i KJ Assanya.

Uchwały 123-126

Prezentujemy uchwały podjęte na Zebraniu w dniu 6.02.2017 M.in. Licencje jednorazowe koni, Program "Budujemy Jeździeckie Regiony"

Protokół z zebrania zarządu 6.02.2017

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 6.02.2017

UCHWAŁA 122/01/2017

Zarząd MZJ podjął uchwałę elektroniczną, że nagrody z Funduszu Nagród 2016 nieodebrane do dnia 06.02.2017r. zostaną przekazane z dniem 07.02.2017r. Na Nagrody dla zawodników za Puchar i Ranking MZJ w sezonie 2017.

Uchwała 121/01/2017

Zarząd uchwalił drogą elektroniczną Regulamin Kadry Małopolski.

Uchwały 113-120

Prezentujemy uchwały podjęte na Zebraniu w dniu 9.12. M.in. Kadra Małopolski, Regulaminy MM w ujeżdżeniu i WKKW

Protokół Zebrania Zarządu 9.01.2017

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu które odbyło się 9.01.2017

Protokół z zebrania zarządu 27.12.2016

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 27.12.2016

Uchwały 109-112

Uchwały podjęte podczas zebrania zarządu w dniu 27.12.2016 Poniżej zamieszczamy treści uchwał podjętych na zebraniu: 109/12/2016 - zatwierdzenie kalendarza imprez 2017 110/12/2016 - zatwierdzenie regulaminu Rankingu i Pucharu MZJ w skokach 2017 111/12/2016 - zatwierdzenie regulaminu Rankingu MZJ w WKKW 2017 112/12/2016 - zatwierdzenie regulaminów Rankingu i Pucharu MZJ w ujeżdżeniu 2017

Uchwały 103 - 108

Uchwały podjęte podczas zebrania zarządu w dniu 12.12.2016 Poniżej zamieszczamy treści uchwał podjętych na zebraniu: 103/12/2016 - likwidacja opłaty na Fundusz Nagród 104/12/2016 - opłaty 2017 105/12/2016 - ceny promocyjne za banery na stronie 106/12/2016 - zatrudnienie pracownika biura 107/12/2016 - wynagrodzenie dla osób prowadzących rankingi 108/12/2016 - skład kolegium sędziów i komisji specjalistycznych

Uchwała 102 - Fundusz Szkoleń

Uchwała podjęta na zebraniu w dniu 24.11.2016

Uchwały 100 - 101

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 24.10.2016 r. podjął uchwały nr 100 i 101

Uchwały 97 - 99

Prezentujemy treść uchwał podjętych przez Zarząd w dniu 3.10.2016 Uchwały 97 - 99

Protokół z Zebrania Zarządu 24.10.2016

Prezentujemy protokół z zebrania Zarządu MZJ które odbyło się 24.10.2016