Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Protokół Zarząd 14.10.2019

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 14.10.2019 w Michałowicach

Protokol Zarzad 23.09.2019

Przedstawiamy protokol z zebrania zarzadu ktore odbylo sie w dniu 23.09.2019 Podjete uchwaly: 304 - przyjecie w poczet czlonkow Fundacji Interregio 305 - aktualizacja Kadry Malopolski skoki 306 - Warunki Zgłaszania Zawodów do Kalendarza Imprez MZJ

Uchwala 303

Uchwała 303/09/2019 Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną w sprawie ponownego przyjecia w poczet czlonkow MZJ Klubu KJ VIP Krakow.

Uchwała 302

Zarząd MZJ podjął uchwałę drogą elektroniczną w sprawie podziału nagród na Mistrzostwa Małopolski w ujeżdżeniu. W związku ze zgłoszeniem jednej pary w kategorii wiekowej Młodych Jeźdźców oraz Juniorów Młodszych na Koniach Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z rozegrania Mistrzostw Małopolski w tych kategoriach i rozegraniu w zamian Pucharu Małopolski w tych kategoriach wiekowych.

Protokół z zebrania zarządu 5.08.2019

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu 5.08.2019 uchwały dot. m.in. przyjęcie w poczet członków MZJ KJ CSK Odporyszów aktualizacja składu Kadry Małopolski w WKKW i SRK

Uchwała 288/08/2019

Zarząd MZJ przyjął drogą elektroniczną uchwałę o przyjęciu do grona członków MZJ klubu KJ Stajnia Przylesie Borzęta

Protokół WZ MZJ 17.06.2019

Przedstawiamy Protokół z Walnego Zebrania Małopolskiego Związku Jeździeckiego z dnia 17.06.2019

Protokół z Zebrania Zarządu 8.07.2019

Przedstawiamy protokół z Zebrania Zarządu 8.07.2019

Protokół zebrania zarządu z dnia 17.06.2019

Prezentujemy protokół zebrania zarządu z dnia 17.06.2019

Uchwała elektroniczna 284

Uchwała 284/06/2019 Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną uchwałę przyznaniu puli nagród na Mistrzostwa Małopolski w WKKW 2019 w kwocie 7500 zł wraz ze szczegółowym podziałem na kategorie i zajmowane miejsca.

Uchwała elektroniczna 283

Uchwała 283/05/2019 Zarząd MZJ uchwalił drogą elektroniczną uchwałę przyznaniu puli nagród na Mistrzostwa Małopolski w skokach przez przeszkody 2019 w kwocie 22 000 zł wraz ze szczegółowym podziałem na kategorie i zajmowane miejsca.

Protokół z Zebrania Zarządu 20.05.2019

Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu 20.05.2019