Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Protokół zebrania 4.12.2018

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 4.12.2018 m. in. rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie szkoleń

uchwała elektroniczna 242

Uchwała 242/12/2018 Zarząd MZJ podjął drogą elektroniczną uchwałę o przedłużeniu terminu składania wniosków do konkursu na organizację szkoleń do dnia 3.12.2018.

Protokół zebrania 19.11.2018

Przedstawiamy protokół zebrania które odbyło się 19.11.2018 w siedzibie MZJ uchwały m.in.: 236 - Regulamin MM A 2019 237 - Regulamin MM B 2019 240 - zmiana przepisów dot. NNW przy wydawaniu licencji

Protokół zebrania 30.10.2018

Uchwała 233 - opłaty licencyjne 2019 Uchwała 234 - opłaty licencyjne dla młodzików 2019 Uchwała 235 - uiszczanie składek członkowskich na rok 2019

Uchwała elektroniczna 232

Zarząd MZJ w dniu 24.10.2018 uchwalił drogą elektroniczną Regulamin Zawodów Towarzyskich MZJ

Protokół zebrania zarządu 8.10.2018

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu MZJ które odbyło się w siedzibie Związku w dniu 8.10.2018

Protokół z zebrania zarządu 24.09.2018

W dniu 24 września zarząd MZJ po raz pierwszy przeprowadził posiedzenie w formie telekonferencji. Głównym punktem porządku obrad była kooptacja nowego członka zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Katarzyny Romanko. Zarząd dokooptował do swojego składu Agnieszkę Wasilewską (Grundkowską).

uchwała elektroniczna 226

uchwała 226/09/2018 Zarząd podjął uchwałę o zmianie regulaminu pracy zarządu MZJ. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania posiedzeń zarządu przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji.

Protokół Zarządu 6.08.2018

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 6.08.2018

Protokół Zarządu 9.07.2018

Prezentujemy protokół oraz uchwały z dnia 9.07.2018

Protokół zarządu 5.06.2018

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu MZJ z dnia 5.06.2018

Protokół WZ 5.06.2018

Prezentujemy protokół oraz uchwały WZ MZJ z dnia 5.06.2018