Uchwały i protokoły zarządu MZJ

Protokół z zebrania zarządu 4.02.2019

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 4.02.2019 w KJK Szary Michałowice

Protokół zebrania 14.01.2019

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 14.01.2019 w formie telekonferencji.

Protokół zebrania 7.01.2019

Przedstawiamy protokół oraz uchwały z zebrania Zarządu, które odbyło się dnia 7.01.2019 m.in: Regulaminy Rankingów A,B,C Zatwierdzenie składu Kadry Małopolski w ujeżdżeniu Regulamin MM WKKW

Protokół z zebrania 11.12.2018

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 11.12.2018 Uchwały: 246/12/2018 - przeniesienie środków z dyscypliny B na dyscypliny A,C,F; 247/12/2018 - zatwierdzenie terminu Mistrzostw Małopolski w skokach przez przeszkody 31.05-2.06.2019 KJ Facimiech; 248/12/2018 - zatwierdzenie składu kadry w WKKW; 249/12/2018 - zatwierdzenie składu kadry w skokach przez przeszkody.

Protokół zebrania 4.12.2018

Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 4.12.2018 243/12/2018 przedłużenie termin na składanie ofert na organizację Mistrzostw Małopolski do dnia 10.12.2018 244/12/2018 rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie szkoleń 245/12/2018 reasumpcja uchwały 224/08/2018

uchwała elektroniczna 242

Uchwała 242/12/2018 Zarząd MZJ podjął drogą elektroniczną uchwałę o przedłużeniu terminu składania wniosków do konkursu na organizację szkoleń do dnia 3.12.2018.

Protokół zebrania 19.11.2018

Przedstawiamy protokół zebrania które odbyło się 19.11.2018 w siedzibie MZJ uchwały m.in.: 236 - Regulamin MM A 2019 237 - Regulamin MM B 2019 240 - zmiana przepisów dot. NNW przy wydawaniu licencji

Protokół zebrania 30.10.2018

Uchwała 233 - opłaty licencyjne 2019 Uchwała 234 - opłaty licencyjne dla młodzików 2019 Uchwała 235 - uiszczanie składek członkowskich na rok 2019

Uchwała elektroniczna 232

Zarząd MZJ w dniu 24.10.2018 uchwalił drogą elektroniczną Regulamin Zawodów Towarzyskich MZJ

Protokół zebrania zarządu 8.10.2018

Prezentujemy protokół z zebrania zarządu MZJ które odbyło się w siedzibie Związku w dniu 8.10.2018

Protokół z zebrania zarządu 24.09.2018

W dniu 24 września zarząd MZJ po raz pierwszy przeprowadził posiedzenie w formie telekonferencji. Głównym punktem porządku obrad była kooptacja nowego członka zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Katarzyny Romanko. Zarząd dokooptował do swojego składu Agnieszkę Wasilewską (Grundkowską).

uchwała elektroniczna 226

uchwała 226/09/2018 Zarząd podjął uchwałę o zmianie regulaminu pracy zarządu MZJ. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania posiedzeń zarządu przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji.