Zmiany w zasadach rozgrywania Pucharu i Rankingu

Ranking Ujeżdżenie

Po pierwsze jaśniej. Uprościliśmy i ujednoliciliśmy zasady zliczania punktów tak aby system był spójny i logiczny. Teraz każdy będzie mógł sprawdzić czy jego punkty zostały dobrze obliczone. Dodaliśmy także zasadę zaokrąglania punktów do drugiego miejsca po przecinku.

Terminowość. Ranking będzie aktualizowany raz w miesiącu a więc będzie można śledzić swoje postępy na bieżąco. Dodaliśmy też maksymalny termin na zgłaszanie poprawek aby wyniki były pewne.

Nowe tabele punktowe. Idziemy z duchem czasu więc dodaliśmy brakujące w poprzedniej wersji konkursy klasy D, a skasowaliśmy punkty za międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, które od jakiegoś czasu nie były rozgrywane.

Puchar Ujeżdżenie

Podobnie jak w Rankingu staraliśmy się uprościć i ujednolicić system zliczania punktów. Teraz punkty w pucharze i rankingu obliczane są na podstawie tych samych mnożników.

Poziom równamy w górę. Punkty w Pucharze można zdobywać nie tylko na zawodach regionalnych ale też na zawodach ogólnopolskich do klasy C włącznie.

Kategoria OPEN, dodana z myślą o zawodnikach nieprofesjonalnych. Osoby pełnoletnie nieposiadające II licencji w ujeżdżeniu będą rywalizować w Pucharze w swojej własnej klasie.

Promujemy liderów. Zawodnicy na prowadzeniu w Pucharze w swojej kategorii będą startowali z opaską lidera na ramieniu.

regulamin pucharu MZJ ujeżdżenie 2017.pdf regulamin rankingu MZJ ujeżdżenie 2017.pdf

Ranking Skoki przez przeszkody

Zliczanie Rankingu w skokach zostało oparte o Ranking PZJ. Nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej

Terminowość. Ranking będzie publikowany w terminie 5 dni od aktualizacji rankingu PZJ a więc będzie można śledzić swoje postępy na bieżąco.

Puchar Skoki przez przeszkody

Poziom równamy w górę. Teraz punkty w Pucharze można zdobywać nie tylko na zawodach regionalnych ale też na zawodach wyższej rangi rozgrywanych w Małopolsce.

Stawiamy na młodych. Młodzicy będą mogli zdobywać punkty w klasach od 50 cm, a juniorzy młodsi na kucach w klasach od 80 cm rozgrywanych w ramach zawodów towarzyskich w Małopolsce – oczywiście pod warunkiem że będą posiadali licencję.

Kategoria OPEN, dodana z myślą o zawodnikach nieprofesjonalnych. Osoby startujące w konkursach niższych niż N będą rywalizować w Pucharze w swojej własnej klasie.

Promujemy liderów. Zawodnicy na prowadzeniu w Pucharze w swojej kategorii będą startowali z opaską lidera na ramieniu.

Regulamin - ranking i puchar MZJ - skoki przez przeszkody.pdf

Ranking WKKW

Nowe kategorie. Ranking WKKW będzie rozgrywany w większej ilości kategorii między innymi OPEN i młodzików. Oczywiście pod warunkiem sklasyfikowania odpowiedniej liczby zawodników w danej kategorii – teraz ten limit wynosi 3 zawodników.

Stawiamy na młodych. Młodzicy i juniorzy młodsi na kucach będą mogli zdobywać punkty w klasie mini LL rozgrywanej w ramach zawodów towarzyskich w Małopolsce – oczywiście pod warunkiem że będą posiadali licencję.

Kategoria OPEN dodana z myślą o zawodnikach nieprofesjonalnych. Osoby pełnoletnie nieposiadające II klasy sportowej w WKKW będą rywalizować w Rankingu w swojej własnej klasie. Będą mogły też zdobyć dodatkowe punkty za zajęte miejsce w Mistrzostwach Polski Amatorów.

Terminowość. Ranking będzie aktualizowany raz w miesiącu a więc będzie można śledzić swoje postępy na bieżąco. Dodaliśmy też maksymalny termin na zgłaszanie poprawek aby wyniki były pewne.

Nowe tabele punktowe. Idziemy z duchem czasu więc dodaliśmy brakujące w poprzedniej wersji konkursy klas 2* i 3*, oraz z myślą o najmłodszych mini LL.

regulamin rankingu MZJ wkkw 2017.pdf