Zebranie zarządu 8.10.2018

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu odbędzie się w siedzibie MZJ 8.10.2018 o godzinie 18.30.

Porządek obrad:
1. Podsumowanie Mistrzostw Małopolski
2. Zmiana rachunku bankowego MZJ
3. Sprawy organizacyjne