zebranie zarządu 24.09.2018

Kolejne zebranie zarządu odbędzie się w dniu 24 września 2018 w formie telekonferencji. Głównym punktem porządku obrad będzie kooptacja nowego członka zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Katarzyny Romanko.