Zebranie Zarządu 2.02.2018

Informujemy że kolejne zebranie odbędzie się 2.02.2018 w (piątek) w KJ Facimiech o godzinie 18.00

Porządek obrad:
1. Przyznanie organizacji MM i eOOM w skokach
2. Sprawa nieodebranych nagród za ranking i puchar 2017
3. Budżet MZJ
4. Podział obowiązków i aktualizacja regulaminu pracy zarządu
5. Osoby odpowiedzialne za liczenie rankingów
6. Sprzedaż banerów na stronie