Zebrania zarządu 30.10 i 19.11

Informujemy że najbliższe zebrania Zarządu MZJ odbędą się:

Zebranie 30.10. telekonferencja godz. 20.00
porządek obrad:
1. Propozycje odznaczeń dla szczególnie zasłużonych dla PZJ z Małopolski
2. opłaty za licencje
3. regulaminy pucharów i rankingów- projekt

Zebranie 19.11 w siedzibie związku godz. 19.00
porządek obrad:
1. Regulaminy MM
2. Kadra Małopolski 2019 - regulamin, umowy, propozycje powołań
3. regulaminy pucharów i rankingów
4. Stawki i osoby odpowiedzialne za prowadzenie rankingów
5. projekt kalendarza imprez MZJ