Licencje sędziowskie 2018-2019

Wszystkim sędziom przypominamy, że pełnienia funkcji sędziowskich na zawodach konieczne jest figurowanie w aktualnym zestawieniu sędziów na stronie PZJ. Osoby, które nie będą umieszczone w zestawieniu nie będą mogły pełnić żadnych funkcji.
Aby wykupić licencję sędziowską należy zgłosić do PZJ chęć opłacenia należności za licencję sędziowska, a następnie po uregulowaniu faktury należy przesłać potwierdzenie zapłaty, wraz z numerem seminarium licencyjnego przedłużającego uprawnienia na kolejne 2lata.