Konkurs na organizację szkoleń jeździeckich 2019

Zarząd MZJ ogłasza konkurs na organizację szkoleń dla jeźdźców z Małopolski w terminie
1.01.2019 do 31.08.2019. Konkurs otwarty dla klubów zrzeszonych w MZJ. Pula środków do
wykorzystania wynosi 10 000 zł. Szkolenie może być dofinansowane maksymalnie do kwoty 2 000
zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów organizacji.
Kluby zainteresowane organizacją w/w imprez proszone są o przysłanie na adres
malwzj@gmail.com
do dnia 30.11.2018 wniosku uwzględniającego:
1. miejsce
2. termin
3. kosztorys
4. harmonogram
5. informację o przewidywanej wysokości wpłat dla uczestników
6. przedmiot szkolenia (dyscyplinę jeździecką)
7. imię i nazwisko prowadzącego wraz z krótkim opisem jego uprawnień lub osiągnięć
Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone zostanie do dnia 20.12.2018