KOMUNIKAT
Dotyczy uczestników eliminacji OOM w JKS Pogórze
w Gliniku Zaborowskim


Prosimy o zgłoszenie do organizatora zawodników startujących na jednym koniu w skokach i ujeżdżeniu do dnia 12.06.2017r . do godziny 12:00.

Umożliwi to precyzyjne odczytanie terminu zawodów dla innych uczestników.