Dzięki wsparciu Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dniu 28 kwietnia 2018 w Ośrodku Jeździeckim Faruk odbyło się szkolenie pod nazwą Equestrian English. Prowadzącym był doświadczony szkoleniowiec PZJ - trener Zbigniew Kaczorowski. Główną ideą zajęć było doskonalenie umiejętności językowych uczestników w zakresie słownictwa i zwrotów dotyczących jeździectwa i podstawowego treningu skokowego.
Uczestnicy skorzystali z części wykładowej, kiedy zapoznali się z niezbędnym słownictwem, otrzymali materiały oraz ćwiczenia do jego utrwalania. Druga część szkolenia zrealizowana została podczas 5 grup treningowych o różnym stopniu zaawansowania.

Mamy nadzieję, że szkolenie to zachęci naszych jeźdźców i szkoleniowców do rozwijania oraz doskonalenia swoich umiejętności językowych związanych z jeździecką pasją.