uchwała 226/09/2018
Zarząd MZJ na wniosek Marty Polaczek-Bigaj, Jagody Turczyńskiej i Karola Gardulskiego podjął uchwałę drogą elektroniczną o zmianie regulaminu pracy zarządu MZJ. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania posiedzeń zarządu przy pomocy urządzeń do porozumiewania się na odległość (telekonferencja lub videokonferencja).
ZA: 6
WSZTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0
PRZECIW: 0

uchwała 226.pdf