Uchwała 193/02/2018

Zarząd MZJ podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków MZJ Klubu Sportowego "Podkowa" Nowa Wieś.

ZA: 6
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0