Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu z dnia 4.12.2018

Uchwały:
243/12/2018 przedłużenie termin na składanie ofert na organizację Mistrzostw Małopolski do dnia 10.12.2018
244/12/2018 rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie szkoleń
245/12/2018 reasumpcja uchwały 224/08/2018

Protokół 4.12.2018.pdf