Przedstawiamy protokół z zebrania zarządu które odbyło się 4.02.2019 w KJK Szary Michałowice

Protokół 4.02.2019.pdf