W dniu 24 września zarząd MZJ po raz pierwszy przeprowadził posiedzenie w formie telekonferencji. Głównym punktem porządku obrad była kooptacja nowego członka zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Katarzyny Romanko.

Zarząd dokooptował do swojego składu Agnieszkę Wasilewską (Grundkowską).

Protokół 24.09.2018.pdf