Prezentujemy protokół z Zebrania Zarządu 20.05.2019 które odbyło się w KJK Szary Michałowice

Uchwały
281 - uzupełnienie składu Zarządu
282 - zmiana siedziby Związku

protokół zarząd 20.05.2019.pdf