Zebranie Zarządu 6.08.2018

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu MZJ odbędzie się 6.08. godz. 19.00 w siedzibie związku

Proponowany porządek obrad:
1. Mistrzostwa Małopolski - podział nagród
2. Siedziba MZJ
3. Regulamin Zawodów Towarzyskich