Zebranie Zarządu 14.01.2019

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu MZJ odbędzie się w formie telekonferencji 14.01.2019 o godzinie 20.00.
1. Siedziba MZJ
2. Podsumowanie sezonu 2018
3. Lista zasłużonych dla PZJ
4. Regulamin Kadry Małopolski