Zebranie Zarządu 12.03

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu odbędzie się 12.03. o godzinie 18.30 w siedzibie MZJ.

Porządek obrad:
1. Akcja 1% podatku
2. Zwołanie Walnego Zebrania MZJ
3. Podział obowiązków członków zarządu
4. Regulaminy Mistrzostw Małopolski
5. Obsady sędziowskie