Zebranie Zarządu 11.12.2018

Informujemy że najbliższe zebranie zarządu odbędzie się Zebranie Zarządu 11.12.2018 w siedzibie związku o godzinie 19.00.

Porządek obrad:
1. Rozstrzygnięcie konkursu na Mistrzostwa Małopolski
2. Uchwalenie Kalendarza 2019
3. Budżet MZJ 2019
4. Kadra Małopolski - Regulaminu i umowy, aktualizacja
5. Podsumowanie sezonu 2018