Spotkanie konsultacyjne w sprawie statutu

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami członków MZJ w sprawie projektu statutu MZJ w środę 22.02. w siedzibie Związku o godzinie 18.30.

Aktualnie obowiązujący statut dostępny w zakładce 'O Nas' - [kliknij tutaj][1]

W załączeniu projekt Statutu przygotowany przez Komisję Statutową w składzie:
Mikołaj Rey
Jacek Turczyński
Jacek Wisłocki

Projekt zawiera odesłania do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Mają one charakter informacyjny na czas konsultacji nad projektem.


[1]: http://www.mzj.krakow.pl/o-nas/statut-mzj/

projekt statutu MZJ.doc