Skrócony Kurs Instruktora Sportu PZJ

Polski Związek Jeździecki serdecznie zaprasza na kurs Instruktora Sportu, który dedykowany jest dla zawodników z I lub II klasą sportu.

Najbliższy kurs organizowany jest w Małopolsce, w miejscowości Żmiąca (Osada Konna Assanya - Certyfikacja I ***).

Terminy: I zjazd: 8-10 lutego 2019

II zjazd: 15-17 marca 2019

III zjazd 29-31 marca 2019

Obecność na wszystkich trzech zjazdach jest obowiązkowa.

Podczas każdej sesji odbywać się będą poszczególne egzaminy cząstkowe.

Uczestnictwo: Do kursu mogą przystąpić zawodnicy z aktualną I klasą sportową (bez konieczności posiadania wcześniejszych uprawnień instruktorskich) oraz zawodnicy z II licencją sportową (pod warunkiem posiadania aktualnej licencji szkoleniowca PZJ i uprawnień Instruktora Szkolenia Podstawowego). 

Kurs obejmuje również zagadnienia z części ogólnej.

Koszty:

Cena za cały kurs: 3000 zł

W ramach opłaty:

• część dydaktyczna i zajęcia praktyczne podczas kursu,

• zakwaterowanie (Osada Konna Assanya),

• pełne wyżywienie (od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę) oraz serwis kawowy w przerwach

• koszty boksu podczas zjazdu z własnym koniem (termin wg. harmonogramu szczegółowego kursu).

Kwestie organizacyjne:

• Kurs obejmuje 60 godz. zajęć (teoria i praktyka), w tym: m.in. metodyka, teoria sportu, anatomia i fizjologia, praca z psychologiem sportu, zajęcia praktyczne z prowadzenia treningu sportowego, itd.

• Uczestnicy na jeden ze zjazdów (II lub III termin) przyjeżdżają z własnym koniem, który spełnia wymogi stawiane IS (klasa N skoki, N ujeżdżenia)

• Osoby posiadające I lub II klasę sportu w jednej z konkurencji A lub B zwolnione są z egzaminu praktycznego z jazdy w części odpowiadającej ich klasie sportowej, I klasa w konkurencji C, zwalnia z egzaminu z jazdy A i B. Nie ma to wpływu na część teoretyczną ani pozostałe części praktyczne, szczególnie z zakresu prowadzenia treningów.

Zapisy i terminy:

Rekrutacja prowadzona jest przez Polski Związek Jeździecki.

Zapisy na adres mailowy: anna.golanska@pzj.pl w tytule wiadomości należy wpisać: KURS INSTRUKTORA SPORTU 2019.

Do ważności zgłoszenia niezbędna jest wpłata 1000 zł zaliczki.

Dane do wpłaty: Bank Millenium S.A Nr: 37 1160 2202 0000 0000 4078 8638 Tytułem: „KURS INSTRUKTORA SPORTU przedpłata – imię i nazwisko”

Zaliczka nie podlega zwrotowi po dn. 25– 02-2019, który jest terminem ostatecznym do zamknięcia rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs skierowany jest do jeźdźców z całej Polski, jednak w przypadku zbyt dużej ilości chętnych pierwszeństwo mają zawodnicy z Małopolski.

Ilość miejsc: 20 uczestników Kurs odbędzie się przy zgłoszeniu min. 15 osób.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy anna.golanska@pzj.pl lub bezpośrednio do koordynatora kursu – Jacek Wodyński tel. 502 37 25 67

Przewidywane są również kolejne kursy w roku 2019 w innych częściach Polski.

Rekrutacja będzie ogłaszana na stronie PZJ i odpowiednich WZJ.