Przypomnienie zasad organizacji zawodów towarzyskich

Przypominamy że zgodnie z przepisami PZJ zawody towarzyskie dla uzyskania autoryzacji przez Związek muszą być zgłoszone do Kalendarza Imprez WZJ a także muszą przedstawić propozycje do zatwierdzenia do WZJ. Bez spełnienia tych warunków zawody towarzyskie nie są autoryzowane przez Związek co oznacza że zawodnicy i osoby oficjalne biorące w nich udział mogą zostać zawieszone na okres do 6 miesięcy.

Więcej informacji o warunkach organizacji zawodów towarzyskich: http://www.pzj.pl/node/1172748