Przedłużone składanie wniosków o organizację Mistrzostw Małopolski

Zgodnie z uchwałą 243/12/2018 z dn. 4.12.2018 zostaje przedłużony okres składania wniosków o organizację Mistrzostw Małopolski. Wnioski należy przesyłać na adres malwzj@gmail.com

W terminie wskazanym w konkursie na organizację Mistrzostw Małopolski zgłosił się tylko jeden organizator w związku z czym Zarząd postanowił o przedłużeniu terminu zgłoszeń do konkursu do dnia 10.12.2018. W związku z powyższym uchwalenie kalendarza MZJ 2019 zostało przełożone na kolejne zebranie zarządu które odbędzie się dnia 11.12.2018.

Uchwała 243/12/2018

Zarząd MZJ przedłuża termin na składanie ofert na organizację Mistrzostw Małopolski do dnia 10.12.2018

ZA: 5 PRZECIW: 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1