Program "Budujemy Jeździeckie Regiony" 2017

Polski Związek Jeździecki ogłosił drugą edycję programu "Budujemy Jeździeckie Regiony".
Zgodnie z Regulaminem środki w ramach projektu można przeznaczyć na dofinansowanie szkoleń i/lub na działań wspierających starty dzieci i młodzieży w imprezach rangi mistrzowskiej, eliminacji do tych imprez, a także na dofinansowanie Kadry
Wojewódzkiej
[Regulamin BJR - kliknij tutaj][1]

Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego postanowił przeznaczyć kwotę 5 tys zł na wsparcie startów zawodników należących do Kadry Małopolski, oraz 15 tys zł na organizację szkoleń.

Zapraszamy do przysyłania ofert w ramach konkursu na organizację szkoleń:
Członkowie MZJ mogą składać oferty drogą mailową do dnia 28.02.2017 r. W ofercie należy podać: prowadzącego/prowadzących szkolenie, miejsce szkolenia, przewidywaną ilość odbiorców, kosztorys oraz harmonogram. Oferty muszą spełniać wymagania zawarte w Regulaminie BJR 2017.


[1]: http://www.pzj.pl/node/15031470