Obsady sędziowskie 2017

Szanowni sędziowie, publikujemy obsady na sezon 2017.

Wszelkie błędy i konieczne zmiany prosimy kierować do przewodniczącego KS p.Jacka Wisłockiego jwislocki@vp.pl

Obsady v1.0.pdf