Numery identyfikacyjne koni na zawodach regionalnych

Uwaga zawodnicy i organizatorzy zawodów ważny komunikat.
Zgodnie z art 27. przepisów ogólnych PZJ konie na zawodach powinny mieć nadany numer identyfikacyjny i być nim oznaczone poza boksem przez cały czas trwania zawodów. Choć przepis ten dotyczy zawodów krajowych (do których zalicza się też zawody regionalne) nie był do tej pory stosowany na zawodach regionalnych w Małopolsce. Kolegium Sędziów na spotkaniu sędziowskim 11.03.2017 wydało zalecenie aby stosowanie tego przepisu objęło również zawody rangi regionalnej w Małopolsce.

Dlaczego ten przepis jest ważny? Zawody regionalne w Małopolsce są coraz liczniejsze. Nie należą do rzadkości zawody w których liczba zgłoszonych koni przekracza 100. W związku z tym komisja sędziowska na zawodach ma utrudnione zadanie ponieważ nie jest w stanie zidentyfikować każdego konia. Szczególne znaczenie dla sprawnego przebiegu zawodów ma praca komisarzy dla których numery identyfikacyjne koni są dużym ułatwieniem. Kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem numerów identyfikacyjnych są kwestie bezpieczeństwa. Koń w razie upadku jeźdźca, lub ucieczki poruszający się po terenie zawodów może zostać szybko zidentyfikowany i oddany właścicielowi.

Zachęcamy zawodników do zaopatrzenia się we własne numery startowe przed zawodami.

Do czego może być zamocowany identyfikator z numerem?
Do ogłowia, napierśnika, kantara lub potnika.

Organizatorom przypominamy o konieczności nadania numerów identyfikacyjnych, oraz przygotowania odpowiedniej liczby identyfikatorów z numerami do wydawania za kaucją zgodnie z art. 27 pkt 2.