Likwidacja stałych dyżurów w biurze MZJ

Zarząd MZJ postanowił o wykonywaniu przez Biuro MZJ usług dotyczących rejestracji, licencji zawodników, koni, klubów,  oraz innych usług wynikających z Cennika MZJ wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz o dokonywaniu płatności wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych. Decyzja spowodowana jest obostrzeniami przepisów RODO.

Oznacza to, że wszelkie formalności związane, między innymi z rejestracją i licencjami, nie będą mogły być dokonywane bezpośrednio w biurze MZJ.  Dokumenty do rozpatrzenia należy przesyłać pocztą tradycyjna  lub mailową.

Równocześnie informujemy, że ze względu na znikome zainteresowanie dyżurami w Biurze MZJ w ostatnich dwóch latach, regularne dyżury pracownika w Biurze MZJ zostają zawieszone. Wszelakie formalności wymagające spotkania w Biurze MZJ są możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Telefon do pracownika MZJ 513-142-986 czynny w dni robocze w godzinach popołudniowych (w sprawach pilnych w godzinach przedpołudniowych i w weekendy prosimy o wiadomość email lub SMS).