Licencje gościnne dla zawodników i koni zagranicznych / Licenses for foreign riders and horses

ENG - scroll down

Małopolski Związek Jeździecki wprowadza możliwość zakupu licencji gościnnych dla koni i zawodników zagranicznych.

Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla zawodnika zagranicznego - 30 zł

Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla konia zagranicznego - 30 zł

Opłatę pobiera organizator Zawodów Regionalnych w Małopolsce, a następnie przekazuje ją do MZJ. Warunkiem wykupienia jednorazowej licencji gościnnej jest okazanie Sędziemu Głównemu Zawodów pisemnej zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.

ENG
Foreign competitors and horses are invited to buy a guest licenses for competitions organised in Lesser Poland. Licenses are sold by an organiser of an event on behalf of Lesser Poland Equestrian Federation.

To get a license for a rider it is necessary to show written permission from his national federation confirming qualifications in the discipline in his country to the President of the Ground Jury of the event.

License for a foreign rider for an event - 30 PLN

License for a foreign horse for an event - 30 PLN